üzük

1.
is.
1. Əsasən qızıldan qayrılan, bəzək üçün və ya evlilik rəmzi kimi barmağa taxılan halqa; barmaqlıq. Brilyant qaşlı üzük. – Balaca bir qutudan <Səkinə> «Zvezda» markalı qızıl saat və zümrüd qaşlı bir üzük çıxartdı. M. İ.. Güldanə titrəyən barmaqlarından anasının bağışladığı üzükləri çıxardıb gizlətdi. Ə. Vəl.. Üzük gətirmək (aparmaq) etnoqr. – razılıq əldə edildikdən sonra qıza nişan taxmaq üçün oğlan evindən qız evinə üzük və şirni gətirmək (aparmaq). <Rəşid:> Bir neçə gündən sonra üzük aparırlar, Fərəcin böyük qızı Qurbanqulu üçün alınır. T. Ş. S.. İki gün sonra elçiliyə gələn arvadlar üzük gətirdilər. M. S. O.. Üzük qaşı – üzüyün üstündə olan qiymətli daş. Qanlı göz yaşlarıyla ömrü ötüb gecənin; Gözündə bir quruşa dəyərmi üzük qaşı? B. V.. Üzük taxmaq – nişanlı olduğunu bildirmək üçün qızın barmağına üzük keçirmək; nişanlamaq. Qıza üzük taxmaq. – Qətibənin barmağına Şərqin ən qiymətli cavahirini daşıyan bir üzük taxıldı, kəbin siğəsi oxundu, sonra da şam süfrəsinin başına keçdilər. M. S. O..
2. Üzük şəklində detal, hissə. Valın üzüyünü dəyişmək.
◊ Üzük qaşı kimi əhatə etmək (dövrəyə, araya almaq, halaylamaq) – əhatə etmək, mühasirəyə salmaq, ətrafını tutmaq, hər tərəfini sarmaq. Məmmədəli bəy at minib, öz dəstəsilə Nəbini üzük qaşı kimi araya alır. «Qaçaq Nəbi». Maşın məktəb həyətində dayananda camaat onu üzük qaşı kimi halaylamışdı. R. R.. Üzükdən keçmək – çox zərif, incə şey haqqında. Gözəl xala deyir, Qəmər dəvə yunundan bir pencəklik şal toxumuşdu, üzükdən keçirdi. Ə. Vəl..
2.
bax üzgün. <Kərəm:> Dərdü qəm çəkirəm, üzüyəm, üzük; Qıyma mənə, ay ciyərim parəsi! «Əsli və Kərəm».

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • üzük-üzük — is. Üzüklə oynanılan bir oyun adı. Bir yanda toya gələnlər üzük üzük oynarlar. R. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əzik-üzük — sif. 1. Çox əzilmiş. Əziküzük meyvə. – <Qurban:> . . Hər ağac altından üç dörd çuval əzik üzük alma yığmışıq. Ə. M.. 2. Hamarlığı, şaxlığı, düzlüyü getmiş, əzilmiş. Əzik üzük köynək. Əzik üzük yaylıq. – Yarməmməd portfelindən bir dəstə əzik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nişan — is. <fars.> 1. Əsər, əlamət, iz. Vidadi xəstəni gəl indi tanı; Hanı o sən görən şəklü nişanı? M. V. V.. Amma sənin itəcəkdir ad sanın; Qalmayacaq yer üzündə nişanın. A. S.. Coşqun irmaq kənarında; Nə qızlardan bir nişan var; Nə oğlanlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nigin — f. üzük qaşı; möhürlü üzük …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • brilyant — <fr.> 1. Cilalanmış (taraş edilmiş) almaz, çox baha qiymətli parlaq daş. Brilyant düzülmüş badamşəkilli cıqqasını yaşıl lentin üstündən taxdı. M. S. O.. 2. Brilyantdan qayrılmış, üzərində brilyant qaşlar olan. Brilyant üzük. Brilyant… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • enliqaş(lı) — sif. 1. Qaşları enli, qalın, sıxtüklü olan; qalınqaş. Enliqaş oğlan. 2. Qaşı böyük, enli olan. Enliqaş üzük. – <Budaq:> Zəhləm gedən qırxılmış bığları, çeçələ barmağına enliqaş üzük taxması idi. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaşlı — sif. Qaşı olan. bax qaş 2 və 3 cü mənalarda. Qaşlı üzük. Qaşlı yəhər. – Səadət xanım Gülnazı . . Laləzara apardı. Parça mağazalarını, ətriyyat və daş qaş dükanlarını gəzdirdi. Hətta almaz qaşlı bir üzük də alıb barmağına taxdı. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üzükgizlətdi — is. Üzüklə oynanılan bir oyun adı. Bir yanda toya gələnlər üzük üzük oynarlar. R. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaqut — is. <ər.> 1. Qırmızı rəngdə olan qiymətli daş. Yaqut üzük (qaşı yaqutdan olan üzük). – Qaş daşı əlli, vəzni yüz misqal; Qırx daşı ləldir, onu yaqut. S. Ə. Ş.. <Hacı Murad:> . . Bu rəngdə yaqut heç Xəta padşahının xəzinəsində də… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Ginga: Nagareboshi Gin — 銀河流れ星銀 (Ginga Nagareboshi Gin) Жанр боевик …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.